Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 12ης Απριλίου 2022.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.