Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 3ης Μαΐου 2022.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Λόγω προβλήματος δεν κατέστη δυνατόν να καταγραφεί το πρώτο 20λεπτο της συνεδρίασης.