Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 30ης Μαΐου 2022.


Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ. Στο video μπορείτε να δείτε όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.