Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 14ης Ιουνίου 2022.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ. Στο video μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.