Συνεδρίαση Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 27ης Ιουνίου 2022.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Στο video μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.