Για ποιος λόγους τροποποιήθηκε η μελέτη των 3.800.000 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση των δρόμων. Ποιο είναι το υποέργο που προστέθηκε.

 
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2022, συζητήθηκε το θέμα για την έγκριση της μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων (ΤΤΥΝΔ) με τίτλο: "Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Οδών Νήσου Αίγινας".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal, με αποσπάσματα από την συνεδρίαση.
Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μία μελέτη, περίπου, της τάξης των 3.800.000 ευρώ, το Aegina Portal δεν πρόλαβε καν να παρουσιάσει τη συζήτησή της στην  Οικονομική Επιτροπή. Ο λόγος ήταν ότι λίγες ημέρες αργότερα, στις 29 Ιουλίου 2022, το θέμα ήρθε και πάλι, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στην Οικονομική Επιτροπή, διαφοροποιημένο, κατά τι, ως προς το τελικό ποσό, αλλά κυρίως στο αντικείμενο της μελέτης, καθώς το ένα έργο της αρχικής μελέτης, μετατράπηκε σε δύο υποέργα, το υποέρχο Ι και το υποέργο ΙΙ.
 
Από την αρχική μελέτη, που αποτελούμε πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα "Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας" του Υπουργείου Εσωτερικών, αφαιρέθηκαν ασφαλτικά έργα ύψους 1.300.000 ευρώ.  Στην πρόταση προστέθηκε το υποέργο 2, το οποίο αφορά ηλεκτροφωτισμό και είναι ύψους 1.040.672 ευρώ. Στην ενημέρωση που έκανε ο κ. Ζορμπάς είπε ότι οι δρόμοι και τα ασφαλτικά που αφαιρέθηκαν από την αρχική μελέτη, θα προστεθούν σε μία νέα μελέτη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, χρήματα που έχουν δεσμευθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών.
 
Για το ζήτημα ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης άσκησε έντονη κριτική στην συγκεκριμένη, χαρακτηρίζοντάς την πρόχειρη και βιαστική και τονίζοντας ότι υποτιμάται η Οικονομική Επιτροπή. Σημειώνεται ότι στην συνεδρίαση της 25ης Ιουλίου 2022, οπότε και είχε συζητηθεί για η πρώτη μελέτη ο κ. Κουκούλης εξέφρασε επιφυλάξεις για την πληρότητα της μελέτης και άλλα θέματα. Ο κ. Ζορμπάς υπεραμύνθηκε της προσπάθειας που κατέβαλε η διοίκηση και επικαλέστηκε τα στενά χρονικά πλαίσια της πρόσκλησης. Τέλος, ο κ. Φίλιππος Τζίτζης τοποθετήθηκε θετικά, σημειώνοντας ότι οι παρατηρήσεις του κ. Παναγιώτη Κουκούλη είναι σωστές, αλλά παρέθεσε τα προβλήματα στους δρόμους της Αίγινας και τον ηλεκτροφωτισμό, λέγοντας ότι "είναι μία αρχή".
 
Τι είπε ο κ. Γιάννης Ζορμπάς για την αλλαγή στην αρχική μελέτη:
 
"Η πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, ως τελευταία ημερομηνία υποβολής, είναι η σημερινή. Πρόσφατα, πήραμε την απόφαση για υποβολή στην συγκεκριμένη πρόταση, στη συγκεκριμένη,  πρόσκληση που αφορά την οδική ασφάλεια. Επειδή επεξεργαστήκαμε και με πληροφορίες και από προσεγγίσεις που κάναμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, είδαμε ότι δεν είναι τόσο πλήρες και τελευταία μελέτη, σχετικά με την οδική ασφάλεια. Δηλαδή θα έπρεπε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην οδική ασφάλεια. Έτσι λοιπόν μετατρέψαμε λίγο τη μελέτη, την μετά βάλαμε κατά κάποιο τρόπο, αφαιρέσαμε κάποιους δρόμους με ασφαλτικά και δημιουργήσαμε ένα υποέργο για ηλεκτροφωτισμό. Έτσι λοιπόν έρχεται στη σημερινή μας συνεδρίαση, πρώτον διότι πρέπει να υποβάλουμε σήμερα και εφόσον και αν το Σώμα συμφωνήσει να επικαιροποιήσουμε την προηγούμενη απόφαση και να εγκρίνουμε τη σημερινή.

Η αρχική μελέτη ήταν της τάξεως των 3.800.000 ευρώ. Το δικαίωμα που έχει ο Δήμος Αίγινας για να υποβάλει πρόταση, όσον αφορά σε θέματα προϋπολογισμού, είναι 3.500. 000 ευρώ.  Συνεκτιμήσαμε σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία μας και με την Τεχνική Υπηρεσία του της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και συγκεκριμένα με τον προϊστάμενο τον κύριο Βεϊόγλου, ότι θα έπρεπε να τροποποιήσουμε την μελέτη, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε, να είμαστε πιο κοντά στην πρόσκληση που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Και μέσα σε αυτά, στους άξονες που απευθύνεται αυτή η πρόσκληση είναι ο ηλεκτροφωτισμός".
 
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του προσέθεσε:
 
"Εμείς, αν θυμάστε, είχαμε μία μελέτη, που είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ήταν σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό. Αξιοποιήσαμε αυτή τη μελέτη και εκπονήθηκε ένα τεύχος, με τεχνική έκθεση και συμπεριλάβαμε ένα υποέργο που είναι ο ηλεκτροφωτισμός. Ο ηλεκτροφωτισμός είναι περίπου της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ.  Σας το λέω ακριβώς είναι 1.040.672 ευρώ, είναι με το ΦΠΑ και η Επισκευή και Συντήρηση των Δημοτικών Οδών της Νήσου Αίγινας, το υποέργο 1, είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.449.292 ευρώ. Το σύνολο είναι της τάξεως των 3.498.964 ευρώ.

Επίσης, μετά από συζήτηση και προγραμματισμό που έχουμε κάνει με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς επίσης και με μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, είπαμε ότι αυτοί οι δρόμοι, που τα ασφαλτικά που έχουν αφαιρεθεί, να εκπονήσουμε το ταχύτερο δυνατόν μία μελέτη, που θα συμπεριλάβουμε και αυτούς τους τρόπους που έχουν που έχουμε αφαιρέσει, αλλά να συμπεριλάβουμε, επίσης και νέους δρόμους και αυτή μελέτη να έχει έναν προϋπολογισμό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και είναι η χρηματοδότηση που έχουμε κατορθώσει με δέσμευση του αντίστοιχου ποσού, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών".
 
Ο κ. Κουκούλης στην τοποθέτησή του είπε:
 
"Με συγχωρείτε, αλλά αυτή η αντιμετώπιση της οικονομικής επιτροπής, αλλά και του θέματος τους έργων, θα το πω, ότι δεν είναι πολύ σοβαρή. Ερχόμαστε με την απειλή του χρόνου που τελειώνει, με ελλιπέστατη πληροφόρηση, να αποφασίσουμε για πάρα πολύ σημαντικά θέματα της Αίγινας και δεν είναι η πρώτη φορά. Πριν από τρεις ημέρες, μόλις τρεις μέρες, τέσσερις, πότε ήταν η προηγούμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής,  αποφασίσαμε να προχωρήσει ένα έργο οδοποιίας και είχαμε επισημάνει εκεί τις έλλειψης, τα ερωτηματικά, την προχειρότητα, τη βιασύνη με την οποία συντάχθηκε η μελέτη.

Τότε δεν ακούστηκε τίποτε από αυτά τα οποία ακούμε σήμερα, ότι α! ξέρεις από πληροφορίες που έχουμε από το υπουργείο μάλλον δεν θα γίνει δεκτή αυτή η πρότασή μας και γι’ αυτό το συμπληρώνουμε με ένα άλλο κομμάτι, αφαιρούμε ένα από την προηγούμενη μελέτη και το συμπληρώνουμε άρον-άρον με ένα άλλο που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει δεκτή".

Μα έχει δήμος έλεγχο των πραγμάτων που θέλει να γίνουν και που θέλει να προγραμματίσει ή απλώς είναι όπως έλεγε και ο κύριος Τζίτζης “ότι να ναι”. Διότι έχουμε κάθε διάθεση κάθε καλή διάθεση να προχωρήσουμε, να συμφωνήσουμε, να συμβάλουμε και εμείς με τον τρόπο μας στο να γίνουν πράγματα ουσιαστικά για την Αίγινα. Αλλά με τόση προχειρότητα; Και την οικονομική επιτροπή υποτιμάτε, αλλά και τη σοβαρότητα των έργων για τα οποία μιλάμε.

Αυτή η πρόσκληση λέει ότι αν τη διάβαζε κάποιος καλά, ότι δεν προβλέπει έργα συντήρησης υπαρχουσών οδών το λέει κι όμως εμείς είπαμε όχι εμείς θα ξύσουμε το οδόστρωμα και θα βάλουμε ένα καινούργιο. Και ερχόμαστε τώρα να το συμπληρώσουμε με έναν οδοφωτισμο".
 
Ανάμεσα στις ερωτήσεις που έθεσε ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ήταν η σύνδεση της μελέτης με το ΣΒΑΚ, ρωτώντας σε τι στάδιο βρίσκεται το συγκεκριμένο έργο και τόνισε ότι η μελέτη από το Παρακαταθηκών και Δανείων για τον ηλεκτροφωτισμό αν και καταγράφει τις θέσεις των φωτιστικών στην Αίγινα, δεν αναφέρει τι πρέπει να γίνει.
 
Ο κ. Φίλιππος Τζίτζης είπε:
 
"Όπως είπε ο κ ο πρώην δήμαρχος ο κ. Κουκούλης, έχω αναφερθεί σε προηγούμενες φορές φυσικά στο “ότι να ναι” και φυσικά δεν απαρνιέμαι αυτά που έχω πει για άλλες μελέτες και άλλες περιπτώσεις. Αλλά επί της συγκεκριμένης περιπτώσεως, επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών, δεν το έχω πει αυτό το “ότι να ναι” και το ψήφισα την προηγούμενη φορά. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο της Οδικής Ασφάλειας και με τον τρόπο που το φέρνεται συμπληρωματικό μαζί με τον ηλεκτροφωτισμό.

Οι παρατηρήσεις του κ. Κουκούλη είναι πολύ σωστές, ως προς το ΣΒΑΚ και ως  προς τον περιφερειακό δρόμο, αλλά όπως ξέρει και αυτός σαν δήμαρχος, όπως ξέρουμε και εμείς πολύ λίγο, όταν είσαι διοίκηση τρέχουν έχουν κάποιες προθεσμίες και όταν τρέχουν αυτές οι προθεσμίες, όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρά στην οδική ασφάλεια, τα παλιά φωτιστικά, οι δρόμοι οι επικίνδυνοι, νομίζω πρέπει να προλάβουμε την προθεσμία αυτή.

Όσον αφορά ότι θέλει διόρθωση, θέλουν παρατηρήσεις όλο αυτό, νομίζω πρέπει να το δούμε και πρέπει να το ξανακοιτάξουμε με κάποιο καλύτερο τρόπο όταν θα έρθει για δεύτερη φορά ή όταν θα έρθει με κάποιο άλλο τρόπο, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα σημεία και και με τη μελέτη που έχετε πει το Υπουργείο Μεταφορών, που είναι μία προσπάθεια που έχετε κάνει και με παρότρυνση της αντιπολίτευση και προσωπικά και του ομιλούντος, αλλά και άλλων συναδέλφων για τις χρηματοδοτήσεις που δίνει για δρόμους, είτε το Υπουργείο Μεταφορών, είτε και το υπουργός ο κύριος Πέτσας.

Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με αυτά τα παλιά φωτιστικά. Το έχω συναντήσει σε πάρα πολλούς δρόμους, κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Αίγινα και ασφαλής  απομάκρυνσή τους πρέπει να μπει σε έναν δρόμο, είτε είναι 1.000 είτε είναι 500 πρέπει να γίνει αυτή η αντικατάστασή τους. Δεν υφίσταται αυτό το αυτό με τα φώτα στην Αίγινα ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές και στα διαμερίσματα. Έχω συναντήσει πολύ σκοτεινά, πολύ σκοτεινούς δρόμους. Νομίζω είναι μία αρχή, δεν είναι ολόκληρο το έργο και πρέπει να προχωρήσουμε σιγά - σιγά".

Το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους και 1 αρνητική. Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ψήφισε αρνητικά.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png