Εγκρίθηκε η μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Αίγινας και στην περιοχή του Μαραθώνα, προϋπολογισμού 6.162.800 ευρώ.

2022-09-20_122223-meleti-diktiou.jpg

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων (ΤΤΥΝΔ) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων,  της πράξης "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας", προϋπολογισμού 6.162.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του άξονα προτεραιότητα 1.4 του Ταμείου Ανάκαμψης "Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας", του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος:
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ ΓρΓΓΦΠΥ/ 80480/1955/02.08.2022 πρόσκληση (τροποποίηση ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/88397/2127/01.09.2022) καλεί τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) για την υποβολή προτάσεων (πράξεων), στο πλαίσιο του Άξονα 1.4 "Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας" του παραρτήματος της από 13.07.2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα, προκειμένου να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Υποδομές παροχής νερού (κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, κλπ)
Β. Τηλεμετρία – έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυο ύδρευσης
Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού
Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης

Ο ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός κυρίου υποέργου ανέρχεται σε 200.000 ευρώ. Η υλοποίηση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 
Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων για λογαριασμό του Δήμου Αίγινας, η υπ’ αριθ. 6/2022 μελέτη για το έργο με τίτλο "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αίγινας", προϋπολογισμού 6.162.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ποσό που χρηματοδοτείται πλήρως από το πρόγραμμα του θέματος.

Η μελέτη αφορά στην αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης με την αντικατάσταση του συνόλου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Αίγινας καθώς επίσης και της περιοχής του Μαραθώνα και στην προσθήκη συσκευών ελέγχου του δικτύου (φρεάτια ελέγχου πίεσης, εξαερισμού, εκκένωσης, διακλάδωση), προκειμένου να καταστεί εφικτή η κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών του συνόλου της πόλεως της Αίγινας (ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες). Το νέο δίκτυο ύδρευσης που θα κατασκευαστεί θα διέρχεται εξ’ ολοκλήρου από υφιστάμενες διανοιγμένες τσιμεντοστρωμένες ή ασφαλτοστρωμένες οδούς.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα:

1. Την παραλαβή και έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2022 μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων (ΤΤΥΝΔ) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της πράξης "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας", προϋπολογισμού 6.162.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
2. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής & την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο "Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αίγινας" προϋπολογισμού 6.162.800,00 από το Δήμο Αίγινας στο πλαίσιο της υπ’ α.π. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02.08.2022 πρόσκληση
Πρόσκλησης (όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/88397/2127/01.09.2022) για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4 "Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας".
3. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο και να προβεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση της πράξης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png