Καθορισμός τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου για το 2023. Τι θα εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

dimos-aeginas-apoafasi-00.jpg

Με έγγραφό της η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας προς την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγείται τον καθορισμό τoυ ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας και δημοτικού φόρου έτους 2023.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Στην εισήγησή της η Οικονομική Υπηρεσία παρουσιάζει τις σχετικές διατάξεις και πίνακες με την πρόβλεψη για την διαμόρφωση των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023.

Πρόβλεψη 2023

screenshot.187.pngscreenshot.188.png
Βασιζόμενη σε οικονομικά στοιχεία του 2021 και 2022:

screenshot.189.png
screenshot.190.png
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρει η εισήγηση και λαμβάνοντας υπόψη:

  • την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
  • Το άρθρο 6 του Ν.4555/18 «Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.»
  • παρ.3 άρθρο 43 Ν.4325/15, όπως προστέθηκε από το άρθρο 132 του Ν.4604/19.
  • Τη παρ.1 άρθρο 47 Ν.4483/17, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.4674/20.
  • Τους ισχύοντες συντελεστές τελών Καθαριότητας 2022 όπως ισχύουν.**
  • Τη κατά το δυνατόν ισομερή επιβάρυνση των υπόχρεων ώστε να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των τελών μεταξύ τους.
  • Την αίτηση της κοινότητας Μεσαγρού για μείωση του συντελεστή σε 1,65€ (Η οποία βάσει των οικονομικών στοιχείων δύναται να πραγματοποιηθεί για το έτος 2023, δεδομένου ότι έχει υπολογιστεί ότι δεν θα  περάσει το ποσό των 6.000,00€. Η εκτίμηση έγινε κατά προσέγγιση βασιζόμενη στον αριθμό των παροχών ύδρευσης της περιοχής.) 
Προτείνονται προς την Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι συντελεστές:

screenshot.191.png
Επίσης προτείνεται:

Συντελεστής ακινήτων για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

screenshot.192.png

Συντελεστής για ημιυπαίθριους χώρους, αποθηκευτικούς χώρους, πατάρια.

screenshot.193.png
Μη ηλεκτροδοτούμενα

screenshot.194.png
Δημοτικός φόρος

screenshot.195.png
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί 5 ψηφισάντων και παρισταμένων μελών ότι εγκρίνει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του τέλους Καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού, καθώς και δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17067/19-12-2022 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Δεν υποβλήθηκε καμιά εναλλακτική πρόταση (βλέπε τη παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019).
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png