Σταθερός θα παραμείνει ο συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) του έτους 2023.

koinoxristi-xoroi-00.jpg
Σταθερός θα παραμείνει ο συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) του Δήμου Αίγινας για το έτος 2023, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που συνεδρίασε στις 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα τον καθορισμό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2023, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Το τέλος αυτό επί της ακίνητης ιδιοκτησίας θεσμοθετήθηκε με το Ν. 21360/93 και επιβάλλεται υπέρ των Δήμων.

Σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, το οποίο έθεσε υπόψιν των μελών της Επιτροπής ο κ. Γιάννης Ζορμπάς:  "Ο συντελεστής του ΤΑΠ καθορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου από 0,25ο/00 μέχρι 0,35ο/00 το ανώτερο και είναι ενιαίος για όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου. ( άρθρο 24/ παρ.2 ν. 2130/93). Η απόφαση εκδίδεται έως τις 31 Οκτωβρίου , κοινοποιείται στη ΔΕΗ έως τις 30 Νοεμβρίου και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους μέχρι να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση. Οι δήμοι δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν το συντελεστή του τέλους κατά τη διάρκεια του έτους (Εγκ. Υπ.Εσωτ.27186/1993). Το ΤΑΠ υπολογίζεται πάνω στην αντικειμενική αξία του κάθε ακινήτου πολλαπλασιαζόμενη με τον συντελεστή ΤΑΠ.

Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται υποχρεωτικά και κατά ποσοστό 50% για την εκτέλεση έργων , καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ακινήτων και το υπόλοιπο 50% για την κάλυψη άλλων αναγκών (άρθρο 24 παρ.20 Ν. 2130/93).

Ποσοστό 15% των εσόδων από το ΤΑΠ, παρακρατείται υποχρεωτικά από τον φορέα είσπραξης και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα έσοδα του λογαριασμού αυτού κατανέμονται στους ΟΤΑ κατά την διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π) .

Για το έτος 2023 προτείνεται η τιμή του συντελεστή του Τ.Α.Π να παραμείνει σταθερή 0,35ο/00 ( τοις χιλίοις) επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων".

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα: "Τον καθορισμό του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2023 σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας".
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png