Χωρίς αλλαγές τα πρόστιμα του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας για το 2023.

aftokinita-dimos-aeginas-00.jpg

Το 2023 δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο ύψος και στο είδος των προστίμων, που προβλέπει ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας. Αυτό προκύπτει από την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πιο συγκεκριμένα, η Οικονομική Υπηρεσία με υπηρεσιακό σημείωμα προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προτείνει τα πρόστιμα Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας να παραμείνουν σταθερά για το 2023 και αυτούσια του Κανονισμού Καθαριότητας.

Για τα εσωτερικά ογκώδη και εξωτερικά αστικά απορρίμματα:

Εγκατάλειψη ογκωδών στο πεζοδρόμιο άνευ συνεννοήσεως ή νωρίτερα από μία μέρα πριν την καθορισμένη 300
Απόρριψη ογκωδών στο ρέμα, δασική έκταση, ακτές ή θάλασσα 1.000
Απόρριψη ογκωδών σε ξένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστο χώρο 600
Φύλλα κ.λπ. εκτός σάκων 200
Απόρριψη κλαδεμάτων σε κοινόχρηστους χώρους 400
Απόρριψη κλαδεμάτων στο ρέμα 400
Απόρριψη εξωτ. αστικών απορριμμάτων σε ξένη ιδιοκτησία 400
Ακάθαρτα πεζοδρόμια (άρθρ. 7 παρ. 3) 400

Ειδικών απορριμμάτων:

Εγκατάλειψη των απορριμμάτων (άρθρ. 3 παρ. 2α, β, γ, ε) 600
Εγκατάλειψη-απόρριψη οικιακών υλικών στο ρέμα, δασική έκταση, ακτές ή θάλασσα. 1.000
Κατάληψη κοιν. χώρου με οικιακά υλικά άνευ αδείας 400
Απόρριψη οικοδ. υλικών σε ξένη ιδιοκτησία 400
Κατ’ επανάληψη απόρριψη οικοδ. υλικών σε μη επιτρεπόμενο χώρο 1.000

Καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου καταστημάτων και περιπτέρων:

Για μη καθαρό περιβάλλοντα χώρο 300
Για συσκευασίες εκτός ειδικών κάδων ανακύκλωσης 300

Καθαριότητα Δημοτικών Χώρων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις: 

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 Ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης 500 Ευρώ.

Καθαριότητα αγορών:

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο 300 Ευρώ.

Υπαίθρια αποθήκευση υλικών:

Αν από την πλημμελή εφαρμογή των προαναφερομένων προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση ή καταστροφή των κοινόχρηστων χώρων και του περιβάλλοντος γενικότερα, ο Δήμος πέρα από τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, επιβάλλει στους υπεύθυνους και πρόστιμο 300 Ευρώ. 

Καθαριότητα κοινόχρηστων ιδιωτικών χώρων:

Για τη μη συμμόρφωση στην ανωτέρω διάταξη υπάρχουν από το νόμο απορρέουσες ποινικές ευθύνες.

Καθαριότητα οικοπέδων:

Αν διαπιστωθεί από τον Δήμο ότι την 15η Ιουνίου κάθε έτους το οικόπεδό τους αποτελεί πιθανή εστία πυρκαγιάς ή μολύνσεων, ο Δήμος δικαιούται να παρέμβει καθαρίζοντας και περιφράσσοντας το οικόπεδο, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους υπευθύνους, επιπροσθέτως δε επιβάλλει σ’ αυτούς και πρόστιμο 100 Ευρώ. 

Όταν υπάρχει έγγραφη από τον Δήμο όχληση προς τον κύριο, νομέα ή κάτοχο του ακινήτου απαιτείται συμμόρφωση (καθαρισμός κ.λπ.) εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του εγγράφου.

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων:

Σε περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στους υπευθύνους, στους οποίους παράλληλα επιβάλλεται και πρόστιμο ύψους 100 Ευρώ.

Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κλπ:

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου ε του Ν. 1080/80 ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας, περί εγκαταλείψεως ογκωδών σε κοινόχρηστο χώρο.

Οικοδομικές εργασίες:

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, εκτός των ευθυνών που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει και τα πρόστιμα του άρθρου 9 του Κ.Κ.

Απόβλητα από διαφημίσεις:

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300€.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται.

Ιδιοκτητών και συνοδών κατοικίδιων ζώων:

Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο 100€. Εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών ή αρχαιολογικούς χώρους το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα: Τον καθορισμό των προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας έτους 2023 σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png