Δεν συνεδρίασε η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων, λόγω έλλειψης απαρτίας.

2023-01-24_131608-epitropi-klirodotimaton-00.jpg

Δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας, λόγω έλλειψης απαρτίας. Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής μετά τη διαδικασία του παρουσιολογίου, διαπίστωσε την έλλειψη απαρτίας και έληξε την συνεδρίαση.