Την αποδοχή δύο χρηματοδοτήσεων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς, από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή. Τι αφορούν.

apofasi-oikonomikis-epitropis-zoa-sintrofias.jpg
Και οι δύο αποφάσεις ψηφίστηκαν στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2023. Η πρώτη από αυτές αφορά στην αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, στο στο πλαίσιο της πρόσκλησης XII "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς - Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021. Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα “Άργος” και λοιπές διατάξεις". Η ένταξη της Πράξης είχε γίνει 13-12-2022 με τίτλο: "Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και κάθε δαπάνη που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Αίγινας". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η παραπάνω πράξη αναλύεται στα παρακάτω έργα:

Α) Τίτλος έργου: "Προμήθεια εξοπλισμού αναγκαίου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς". Συνολικός προϋπολογισμός: 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Β) Τίτλος έργου: "Διενέργεια στειρώσεων σε αδέσποτα συντροφιάς". Συνολικός προϋπολογισμός: 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η δεύτερη απόφαση έρχεται από την ίδια συνεδρίαση και αφορά στην αποδοχή επιχορήγησης του Προγράμματος  Φιλόδημος ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας: "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων" με τίτλο: “Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το Ν. 4830/2021".

Με υπηρεσιακό σημείωμα η Οικονομική Υπηρεσία, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής ότι: "Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και την υπ. αρ. 90149/27-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30) Απόφαση επιχορήγησης του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ  , στον άξονα προτεραιότητας: ‘Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο: "Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν. 4830/2021” παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης συνολικού ποσού 3.300 ευρώ.

Και οι δύο αποφάσεις ψηφίστηκαν ομόφωνα, επί τεσσάρων ψηφισάντων και παρισταμένων μελών, από την Οικονομική Επιτροπή.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png