Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Μαΐου 2023.

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 02 Μαΐου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία” , προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

2. Έγκριση Μελέτης και συγκρότηση όρων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός”, προϋπολογισμού 704.99,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

3. Ορισμός Μελών για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Οδοποιία”, προϋπολογισμού 1.644.494,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

4. Ορισμός Μελών για συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού “Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών νήσου Αίγινας – Ηλεκτροφωτισμός” , προϋπολογισμού 704.99,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

5. Αποδοχή της Δ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

6. Αποδοχή της 1ης, 2ης, και 3ης κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .

7. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, για την διενέργεια 58ης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την Πέμπτη 18 Μαΐου και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023, κατόπιν συνεννόησης με το Γ. Ν. Αθηνών Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, σχετική η υπ. αρ. 5396/28-04-2023 εισηγητική επιστολή από το γραφείου Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος ΑίγιναςΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png