Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής το "Πρακτικό ΙΙ" για την προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών στο λιμάνι της Αίγινας.

plotes-provlites.jpg

Μετά την έγκριση των επανορθωτικών μέτρων της ΑΚΤΩΡ Α.Ε. και της  Κωνσταντινίδης Α.Ε, για το διαγωνισμό της προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών προβλητών στο λιμάνι της Αίγινας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στις 25 Απριλίου 2023, θέμα που είχε συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης, στην πρόσφατη συνεδρίαση που έγινε στις 6-6-2023, σηζήθηκε το θέμα: "Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και της αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινα», προϋπολογισμού μελέτης 848.550,60€ με Φ.Π.Α.".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν κατά πλειοψηφία: "Την έγκριση του από 26/05/2023 «Πρακτικού ΙΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Αίγινα», προϋπολογισμού μελέτης 848.550,60 € με Φ.Π.Α.

2. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού.

  • Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
  • ο τακτικό μέλος της Οικονομικής επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Με το υπόψη από 26.5.2023 Πρακτικό ΙΙ η Επιτροπή Διαγωνισμού παραθέτει αναλυτικά το «πλούσιο» ιστορικό της μέχρι τώρα διαγωνιστικής διαδικασίας και επικαλούμενη την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων και των δύο διαγωνιζομένων εισηγείται «να κατακυρωθεί οριστικά» η σύμβαση στον μειοδοτήσαντα οικονομικό φορέα με προσφορά 706.800€ (με το ΦΠΑ), έναντι 823.094,08 € (με το ΦΠΑ) της άλλης προσφοράς. Η εισήγηση προτείνει την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και τη συνέχιση του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωσή του. Σχετικά, όμως, με τα αναφερόμενα στον τίτλο του θέματος περί «αντικατάστασης μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού» καμία μνεία δεν γίνεται στην εισήγηση. Υπερψηφίσαμε τη δημοπράτηση της εν λόγω προμήθειας και στη συνέχεια τοποθετηθήκαμε με «αποχή» στις φάσεις του διαγωνισμού που αφορούσαν στην έγκριση των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων. Δεδομένου του όλου ιστορικού και του γεγονότος ότι κατά της προς λήψη απόφασης «χωρεί προδικαστική προσφυγή» θα ψηφίσουμε «λευκό».
  • Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png