Με το ποσό των 4.000 ευρώ ο καθένας, θα ενισχυθούν τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές, από το κληροδότημα "Σπύρος Αλυφαντής Ράκειο".

dimotiko-simvoulio-aiginas-apofasi-rakeio.jpg

Η εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος "Σπύρος Αλυφαντής Ράκειο" του έτους 2023 για την οικονομική ενίσχυση φοιτητών Ιατρικής που θα φροντίζουν για την Αίγινα, συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας στις 25 Ιουλίου 2023. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ζορμπάς εισηγούμενος το θέμα στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ανέφερε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, ο σκοπός του Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» είναι η οικονομική ενίσχυση αγοριών και κοριτσιών που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα. Υπενθυμίζεται ότι με την υπ’ αρ. 17/2018 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής ορίζεται το ποσό των 4.000,00€ ετησίως να διατίθεται σε κάθε φοιτητή Ιατρικής που θα υποβάλλει αίτηση και εφόσον το επιτρέπει το χρηματικό υπόλοιπο του Κληροδοτήματος. Σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσό που θα λαμβάνει ο κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια φοίτησής του (6 έτη) σε Σχολή Ιατρικής δεν θα υπερβαίνει τις 24.000,00€.

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 του Κληροδοτήματος υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού (16.000,00€) για την εκτέλεση του σκοπού έτους 2023.

Σήμερα πρέπει να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκτέλεση του σκοπού του Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» για το έτος 2023 σύμφωνα με τη διαθήκη του Σπυρίδωνος Παν. Αλυφαντή και το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του Ν. 4182/2013. Προτείνεται να δοθεί το ποσό των 4.000,00€ σε κάθε προπτυχιακό φοιτητή της Ιατρικής που θα υποβάλλει φέτος αίτηση.

Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από τέσσερις (4) αιτήσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος έτους 2023, ώστε να δοθεί η οικονομική ενίσχυση σε όλους όσοι την αιτηθούν, εφόσον το χρηματικό υπόλοιπο του Κληροδοτήματος το επιτρέπει. 

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί Πρόσκληση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις η οποία θα τοιχοκολληθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, των Κοινοτήτων Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας καθώς και των σχολείων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Επίσης, θα σταλεί σε όλους του Ιερούς Ναούς προκειμένου να διαβαστεί από τους Εφημέριους στη Θεία Λειτουργία και θα δημοσιευτεί στον Ηλεκτρονικό Τοπικό Τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου μας καθώς και σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζίτζης Φίλιππος και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, λαμβάνει το λόγο και επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος δεσμετικός όρος ώστε οι φοιτητές Ιατρικής που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση του Κληροδοτήματος να ανταποδίδουν το ωφέλημα, βοηθώντας και φροντίζοντας για την Αίγινα. Με τη θέση αυτή συμφώνησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρίνος Νικόλαος και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής. Ο κ. Πρόεδρος τόνισε ότι το θέμα χρήζει περαιτέρω νομικής διερεύνησης αναφορικά με τη δυνατότητα αλλαγής σκοπού και θα γίνει σχετικό ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η Διαχειριστική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου καθώς και των υπόλοιπων μελών, επί των δέκα (10) παριστάμενων μελών της, κατά πλεοψηφία, με οκτώ (8) θετικές ψήφους αποφάσισε

I. Το ποσό των 4.000,00€ να δοθεί σε κάθε προπτυχιακό φοιτητή/τρια της Ιατρικής που θα κάνει φέτος αίτηση και σύμφωνα με την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2023 για την εκτέλεση του σκοπού του τρέχοντος έτους (16.000,00€), έτσι ώστε να ενισχυθούν τέσσερις προπτυχιακοί (4) φοιτητές/φοιτήτριες με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσόν που θα λάβουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους δεν θα υπερβαίνει το ποσόν των 24.000,00€.
II. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από τέσσερις (4) αιτήσεις από άλλους δικαιούχους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής, θα ακολουθήσει αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για το αντίστοιχο ποσόν, δηλαδή 4.000,00€ σε κάθε δικαιούχο, με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει το χρηματικό υπόλοιπο του Κληροδοτήματος.
III. Δικαιούχοι είναι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα.
IV. Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν είναι:

1. Αίτηση.
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Σπουδών.
3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

V. Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί Πρόσκληση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις η οποία θα τοιχοκολληθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, των Κοινοτήτων Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας καθώς και των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Επίσης, θα σταλεί σε όλους του Ιερούς Ναούς προκειμένου να διαβαστεί από τους Εφημέριους στη Θεία Λειτουργία και θα δημοσιευτεί στον Ηλεκτρονικό Τοπικό Τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Παρών ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τζίτζης Φίλιππος και Μαρίνος Νικόλαος.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png