Προς δημοπράτηση το έργο "Προμήθεια εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου", ύψους 62.000 ευρώ. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

a-oikonomiki-epitropi-apofasi-ypoergo-2.jpg

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2023, συζητήθηκε το θέμα "Έγκριση διακήρυξης για την δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια Εξοπλισμού Άθλησης εξωτερικού χώρου» προϋπολογισμού 62.000 ευρώ με το ΦΠΑ". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πρόκειται για το υποέργο 2, με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου", που εντάσσεται στο έργο "Αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών υποδομών Δήμου Αίγινας", το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", με χρηματοδότηση 1.350.000 ευρώ.
 
Μπορείτε να διαβάσετε το δημοσίευμα του Aegina Portal για την απόφαση ένταξης του Δήμου Αίγινας τον Μάρτιο του 2023 εδώ.
 
Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση της μελέτης έγινε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας στις 28 Μάϊου 2021, ενώ η αρχική αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου στις 31-05-2021. Η πρόσκληση είχε δημοσιεύσει το Aegina Portal στο ένθετο του ραδιοφώνου "Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση" τον Οκτώβριο του 2020.

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση των τοπικών υποδομών άθλησης και αναψυχής, την κάλυψη βασικών αναγκών των πολιτών και, εν τέλει, την βελτίωση του επιπέδου ζωής του τοπικού πληθυσμού αλλά και των επισκεπτών του νησιού.

Στο πλαίσιο της μελέτης περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού για την άθληση και την εκγύμναση των κατοίκων, με στόχο την βελτίωσης της υγείας των πολιτών μέσω της εύκολης πρόσβασης σε όργανα εκγύμνασης.  Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια και τις εργασίες εγκατάστασης των ακόλουθων ειδών:

screenshot.862.png
Επιστρέφοντας στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τα τέσσερα παριστάμενα μέλη ψήφισαν ομόφωνα,  ότι εγκρίνου και συντάσσουν τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια « Προμήθεια εξοπλισμού άθλησης εξωτερικού χώρου » με συνολικό προϋπολογισμό 62.000,00€ με το ΦΠΑ, Υποέργο 2 με αριθμό Μελέτης 6/2021, ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gr, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png