Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για αλιευτικές υποδομές του νησιού. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η μελέτη και υποβολή πρότασης χρησμοδότησης στο CLLD/LEADER.

fotistiki-stiloi-dimos.jpg
 
Εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντα χαρακτήρα του, συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, το θέμα: "Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2023 μελέτης, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1343/30.5.2023 πρόσκλησης της Ο.Τ.Δ, στο πλαίσιο Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”, «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής», για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο “Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων για Αλιευτικές Υποδομές”, προϋπολογισμού 59.940 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. 14.385,60€, ήτοι γενικό σύνολο 74.325,60 ευρώ". Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης, στο εν λόγω χρηματοδοτικό πρόγραμμα λήγει στις 29-09-2023. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 
Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου της επιτροπής δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, η πρόσκληση του CLLD/LEADER αφορούσε υποβολή προτάσεων, παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα, με την οποία καλούσε (μεταξύ άλλων) τους Δήμους της περιοχής αρμοδιότητας του, για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις.
 
Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:
  • 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).
  • 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).
  • 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,  συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).
Με δεδομένο ότι ο Δήμος Αίγινας περιλαμβάνεται στις περιοχές εφαρμογής των υποδράσεων, συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας μελέτη προμήθειας για την πράξη με τίτλο « Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για αλιευτικές υποδομές». Η πράξη αφορά την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων δημοσίων χώρων για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και ειδικότερα για τον φωτισμό κοινοχρήστων χώρων, και πιο συγκεκριμένα των υπαρχόντων αλιευτικών καταφύγιων της νήσου Αίγινας. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 74.325,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 
Τα τέσσερα παριστάμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα.

Φωτογραφία από το αρχείο του Aegina Portal.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png