Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26 Σεπτεμβρίου 2023.

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 26 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2023.

2. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτομίγματος & λοιπών οικοδομικών υλικών για το Δήμο Αίγινας, Προϋπολογισμού: 165.221,20€, πλέον ΦΠΑ 24% 39.653,09€, ήτοι Γενικό Σύνολο 204.874,29.

3. Λήψη απόφασης επί του Έγκριση Πρακτικού ΙΙ δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικόν οδών Νήσου Αίγινας – Οδοποιία» προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ.

4. Αποδοχή της Θ’ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

5. Αποδοχή 2ης δόσης έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους , για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

6. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων.

7. Αποδοχή της 7ης ,8ης και 9ης κατανομής 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσής έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος ΑίγιναςΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png