Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14 Νοεμβρίου 2023.

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 14 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12:30 μ.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης πρόσφορων και έλεγχος εγγυήσεων συμμετοχής, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Ανάπλαση Οικισμών Πόρτες και Ανιτσαίο Αίγινας» προϋπολογισμού 487.903,21 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

2. Έγκριση Πρακτικού Ι ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής, Οικονομικής Προσφοράς και ελέγχου των εγγυήσεων συμμετοχής, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : « Επισκευή και συντήρηση δημοτικών οδών Νήσου Αίγινας – οδοποιία », προϋπολογισμού 1.644.494,18 € με ΦΠΑ.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αγοράς οχημάτων από τη Δ/νση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) και έκδοση εντάλματος πληρωμής (σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 12558,11174/03.11.2023 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος ΑίγιναςΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png