Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων, στη Λ. Δημοκρατίας έναντι των εκδοτηρίων και επί του οδοστρώματος από τη συμβολή των οδών Θωμαΐδου με Στ. Πετρίτη και Ελλανίου Διός.

efkampta-kolonakia.jpg

Δημοσιεύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2024, η απόφαση σχετικά με θέμα που συζητήθηκε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2023. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το θέμα αφορούσε τη συζήτηση και λήψη απόφασης περί τοποθέτησης εύκαμπτων κολωνακίων επί της κίτρινης διαγράμμισης στη Λ. Δημοκρατίας έναντι των εκδοτηρίων εισιτηρίων στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας. 

Στο Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, που έλαβαν υπόψιν τους τα μέλη της επιτροπής, αναφέρεται ότι:  "Δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) υφίσταται διαγράμμιση κίτρινου χρώματος ως οπτική ένδειξη επεκτάσεως της νησίδας έναντι των εκδοτηρίων εισιτηρίων επί της Λ. Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας. Η εν λόγω διαγράμμιση υφίσταται προκειμένου να καταδεικνύει στους οδηγούς οχημάτων ότι δεν επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και κυρίως αρθρωτών οχημάτων και οδικών συρμών.

Η επιτροπή ομόφωνα, επί πέντε ψηφισάντων μελών ενέκρινε την τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολονακίων επί της κίτρινης διαγράμμισης στη Λ. Δημοκρατίας Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας έναντι των εκδοτηρίων εισιτηρίων προς αποτροπή στάθμευσης οχημάτων και συμμόρφωση με το άρθρο 5 του Ν. 2696/1999, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 18608/18.12.2023 υπηρεσιακό σημείωμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αίγινας

Λαμβάνοντας υπόψιν τα καθημερινά σχεδόν περιστατικά παράβασης της ανωτέρω διαγράμμισης κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολονακίων επί της κίτρινης διαγράμμισης στη Λ. Δημοκρατίας έναντι των εκδοτηρίων εισιτηρίων προς αποτροπή στάθμευσης οχημάτων και συμμόρφωση με το άρθρο 5 του Ν. 2696/1999".

Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα της τοποθέτησης εύκαμπτων κολονακίων επί του οδοστρώματος από τη συμβολή των οδών Θωμαΐδου με Στρατ. Πετρίτη έως τη συμβολή των οδών Στρατ. Πετρίτη με Ελλανίου Διός στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας. 

Σύμφωνα με το σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα από την Τεχνική Υπηρεσία, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση εύκαμπτων πλαστικών κολονακίων επί του οδοστρώματος από τη συμβολή των οδών Θωμαΐδου με Στρατ. Πετρίτη έως τη συμβολή των οδών Στρατ. Πετρίτη με Ελλανίου Διός στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας με σκοπό την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και τη αποφυγή ατυχημάτων.

Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την σχετική εισήγηση.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png