Πρώτη συνεδρίαση για το νέο διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας - Αγκιστρίου.

Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση για το νέο διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας - Αγκιστρίου, υπό την προεδρία του κυρίου Γιάννη Κρεούζη. Η συνεδρίαση έγινε σε θετικό κλίμα, ενώ σε αυτή συμμετείχαν όλα τα μέλη του νέου Δ.Σ. καθώς και τα αναπληρωματικά. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης, η εκλογή Γραμματέα, η σύσταση επιτροπών που θα μελετούν και θα εισηγούνται θέματα που αφορούν τη δραστηριότητα του Ταμείου, της Επιτροπής Παραλαβής Έργων, καθώς και το Τεχνικό Πρόγραμμα Αίγινας - Αγκιστρίου.


Σε δηλώσεις του στο Aegina Portal, ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κύριος Γιάννης Κρεούζης, σημείωσε ότι οι βασικοί άξονες που θα προσδιορίσουν τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου είναι η διαφάνεια, τα οικονομικά οφέλη του Ταμείου, η εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών του νησιού, η οργάνωση της λειτουργίας του Ταμείου και η σωστή εξυπηρέτηση των πελατών του. Ο κύριος Κρεούζης επισήμανε επίσης τη σοβαρή μείωση των εσόδων, ως απόρροια της οικονομικής κρίσης - στην κατηγορία των σκαφών αναψυχής, αλλά και της είσπραξής τελών από την ακτοπλοΐα, καθώς αυτά δεν αποδίδονται στο Ταμείο. Παράλληλα, ο κύριος Κρεούζης έκανε αναφορά στην έλλειψη προσωπικού, σημειώνοντας ότι θα γίνουν προσπάθειες για την πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων.

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με την πορεία του έργου του λιμενοβραχίονα, ο κύριος Κρεούζης είπε ότι σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που είχε από την Περιφέρεια, το θέμα θα έρθει προς συζήτηση σε επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.