Νέες πλωτές προβλήτες τοποθετεί το Λιμενικό Ταμείο.


Στην τοποθέτηση νέων πλωτών προβλητών προχωρεί το Λιμενικό Ταμείο καθώς κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση τους. Οι παλαιές τσιμεντένιες έσπαζαν συχνά καθώς δημιουργούσαν έντονες ταλαντώσεις στις κακοκαιρίες. Οι νέες πλωτές προβλήτες έφτασαν στην Αίγινα και σήμερα ξεκίνησαν να συναρμολογούνται και να τοποθετούνται στο λιμάνι.

Μέχρι αύριο θα έχουν συναρμολογηθεί και σε μία εβδομάδα θα παραδοθούν για χρήση. Το Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας παρέλαβε συνολικά 70 μέτρα πλωτών προβλητών από τις οποίες οι 45 θα τοποθετηθούν στην Αίγινα και οι 25 στο Αγκίστρι. Το κόστος τους που έφτασε τα 147.000 ευρώ και είναι έργο πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο από το Λιμενικό Ταμείο.

Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κύριος Νεκτάριος Λεούσης είπε στο Aegina Portal: "Οι παλιές πλωτές δημιουργούσαν συχνά προβλήματα, έσπαζαν και το Λιμενικό Ταμείο είχε μία μόνιμη επιβάρυνση από τη συντήρηση τους. Στην πραγματικότητα ήταν χρήματα που χάνονταν. Οι νέες κατασκευές που παραλάβαμε είναι η κατάλληλη λύση".