Κρίσιμη συνεδρίαση για τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Μία κρίσιμη συνεδρίαση πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου την Τετάρτη, το οποίο έχει αναστείλει τις υπηρεσίες του λόγω έλλειψης διοικητικής υπαλλήλου. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με επιστολή του προέδρου του κυρίου Γιάννη Κρεούζη: Ο  Πρόεδρος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα Μέλη για την κατάσταση που έχει περιέλθει – αναστολή λειτουργιών - το Ταμείο μετά την εξέλιξη της υπόθεσης της μοναδικής μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου που εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ταμείου.


Η Διοίκηση του Δ.Λ.Τ. είχε κάνει έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε η αποσπασμένη υπάλληλος κα Πετράκη Κωνσταντίνα να μεταταχθεί ούσα η μοναδική μόνιμη υπάλληλος καλύπτουσα θέση μονίμου προσωπικού. Εξαιτίας των κυβερνητικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων  της χώρας, της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων, αυτό δεν κατέστη δυνατόν, με αποτέλεσμα η εν λόγω υπάλληλος να αναγκαστεί να επανέλθει στην  πριν την απόσπασή της οργανική της θέση, σαν διοικητική υπάλληλος στο Αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω υπάλληλος αντιμετωπίζει σοβαρότατο οικογενειακό πρόβλημα και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για το ότι πρέπει να βρίσκεται οπωσδήποτε στην Αίγινα.    

Η απουσία της συγκεκριμένης υπαλλήλου έχει σαν αποτέλεσμα το Δ.Λ.Τ. να υπολειτουργεί. Υπάρχει πλέον άμεσο πρόβλημα διοικητικής λειτουργίας, αδυναμίας διαχείρισης των οικονομικών, αδυναμία είσπραξης εσόδων, αδυναμία αποπληρωμής υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές μας και αδυναμία άσκησης καθημερινών καθηκόντων και υποχρεώσεων προς τους πολίτες τους οποίους εξυπηρετεί.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα:

-  Να γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε το Δ.Λ.Τ. να συνεχίσει να ασκεί όλες τις λειτουργίες του.

- Να αιτηθεί από το Δήμο της Αίγινας στον οποίο ανήκει ως Ν.Π.Δ.Δ. η προσωρινή στελέχωση του Ταμείου ώστε να μπορέσει να καλύψει άμεσα τις υποχρεώσεις μισθοδοσίας των υπαλλήλων απόδοση εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς επίσης και συναφών άλλων δραστηριοτήτων του Ταμείου.

- Να γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες από το Λ. Τ. ώστε να επανδρωθεί με ικανό αριθμό υπαλλήλων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες του ανάγκες.

- Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1144 από 13/05/2013 το Δ.Λ.Τ. Αίγινας διατηρεί 7 θέσεις μόνιμου προσωπικού οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται.

- Να αποσταλεί  το παραπάνω κείμενο στα αρμόδια  Υπουργεία και φορείς.