Συνεχίζονται τα προβλήματα για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Αναστέλλει τις οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητές του.

Συνεχίζονται τα προβλήματα για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, τα οποία προέρχονται από την έλλειψη προσωπικού που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες του. Για το θέμα ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κύριος Γιάννης Κρεούζης απέστειλε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου: Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας. Ο λόγος είναι ότι από την 1η Ιουλίου 2013 δεν υπηρετεί στο Ταμείο κανένας μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, έληξε η σύμβαση της μοναδικής υπαλλήλου δίμηνης απασχόλησης με θέση Εισπράκτορα Τελών Ελλιμενισμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την αναστολή των Οικονομικών και Διοικητικών δραστηριοτήτων του.


Η κατάσταση αυτή έχει, συνεχίζει το Δελτίο Τύπου, προκαλέσει δυσεπίλυτα προβλήματα, πρωτίστως οικονομικά όπως αδυναμία πληρωμών και εισπράξεων αλλά και διοικητικά που αφορούν στον προϋπολογισμό του 2014 καθώς και άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το Δ.Λ.Τ. Αίγινας έχει στον έλεγχό του έξι (06) λιμάνια (1. Κεντρικό Λιμάνι Αίγινας, 2. Αγ. Μαρίνα, 3. Σουβάλα, 4. Πέρδικα, 5. Σκάλα Αγκιστρίου, 6. Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου) και έξι (06) περιφερειακούς λιμενίσκους. Το Κεντρικό Λιμάνι της Αίγινας δε, είναι το δεύτερο σε κίνηση λιμάνι επιβατών και οχημάτων μετά το Λιμάνι του Πειραιά. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου είναι μεγάλες και η μη στελέχωσή του με προσωπικό αποφέρει απώλειες δημοσίων εσόδων. Ο Δήμος Αίγινας του οποίου είμαστε Ν.Π.Δ.Δ. αντιμετωπίζοντας επίσης προβλήματα στελέχωσης δεν είναι σε θέση να βοηθήσει ουσιαστικά.

 Η Διοίκηση του Λ.Τ. συναισθανόμενη τη μεγάλη ευθύνη που έχει για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου έχει προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη στελέχωσή του και τη συνέχιση της λειτουργίας του Ταμείου και έχει συναντήσει από τους αρμόδιους φορείς πλήρη αδιαφορία. Στόχος της Διοίκησης του Δ.Λ.Τ. Αίγινας είναι η επιτυχής συνέχιση της λειτουργίας του ώστε να εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του που είναι η ασφαλής λειτουργία και συντήρηση των Λιμένων και Λιμενίσκων της Αίγινας και του Αγκιστρίου καθώς και να είναι συνεπής στις οικονομικές και διοικητικές του υποχρεώσεις.