Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Έγγραφο 2.