Ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας προς Συλλόγους και Φορείς του νησιού για την έγκριση και αδειοδότηση εκδηλώσεων στους χώρους ευθύνης του.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Ανακοίνωση.
Έχει παρατηρηθεί ότι στα πλαίσια εκδηλώσεων ή συναφών δραστηριοτήτων, τοποθετούνται αυθαίρετα διαφημιστικές ταμπέλες ή πανό καθώς και κατασκευές στη χερσαία ζώνη Λιμένων.

Ενόψει της Τουριστικής Περιόδου και στο πλαίσιο της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των Λιμένων αρμοδιότητάς μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας έχει στην αρμοδιότητα του τον έλεγχο της Ζώνης Λιμένα.

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε δραστηριότητα  φορέων ή συλλόγων σε αυτό απαιτεί την έγκριση και απαραίτητη άδεια από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ