Ονοματοδοσία τμήματος του κρηπιδώματος του Κεντρικού Λιμένα Αίγινας με την ονομασία "Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Κυριάκος Γκαρής".


Σε πρόσφατη συνεδρίασή του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, αποφασίστηκε η ονοματοδοσία τμήματος του κρηπιδώματος του Κεντρικού Λιμένα Αίγινας με την ονομασία "Κυριάκος Γκαρής". Μετά την ανακοίνωση του ένατου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κύριος Γιώργος Σκαλτσιώτης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την λήψη απόφασης περί ονοματοδοσίας τμήματος του κρηπιδώματος του Κεντρικού Λιμένα Αίγινας με την ονομασία "Κυριάκος Γκαρής". Κατόπιν υπόδειξης της οικίας Λιμενικής Αρχής η ονομασία "Κυριάκος Γκαρής", θα πρέπει να εμπεριέχει την ιδιότητα και τον βαθμό του τιμώμενου προσώπου και διορθώθηκε το θέμα προς συζήτηση ως προς την ονοματοδοσία σε "Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Κυριάκος Γκαρής".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Γιώργος Σκαλτσιώτης προτείνει να οριστεί, από την γωνία του κρηπιδώματος ΚΜ1 μέχρι το ΝΟΑ (στη γωνία που δένει η Υδροφόρα) κρηπίδωμα με την ονοματοδοσία "Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Κυριάκος Γκαρής". Το λόγο τότε πήρε ο κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης όπου πρότεινε να ονομαστεί αντί του κρηπιδώματος, οδός πλησίον της οικίας του ή κάποια αίθουσα του κτιρίου που στεγάζεται το Ν.Ο.Α.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία με ψήφους 5 υπέρ και ένα 1 κατά  (επί 6 παρισταμένων μελών επί συνόλου 9) ότι αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει να οριστεί από την γωνία του κρηπιδώματος ΚΜ1 μέχρι το ΝΟΑ (στη γωνία που δένει η Υδροφόρα) κρηπίδωμα με την ονοματοδοσία "Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Κυριάκος Γκαρής". Μειοψήφησε ο κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2018.

Να σημειώσουμε ότι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου 2017 έγιναν προτάσεις τόσο από την μείζονα, όσο  και την ελάσσονα αντιπολίτευση προς τιμήν της μνήμης του αείμνηστου Κυριάκου Γκαρή. Ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Νεκτάριος Λεούσης, πρότεινε την ονοματοδοσία της δυτικής προβλήτας του λιμένα της Αίγινας, εκεί που δένουν τα πλοία της γραμμής, ενώ δημοτικός σύμβουλος κύριος Στέλιος Λαμπαδάριος πρότεινε να μετονομαστεί τμήμα της Αιακού, παραπλεύρως από το Λιμεναρχείο σε οδό "Κυριάκου Γκαρή".

Πρόταση για τη διεξαγωγή αγώνα δρόμου έγινε τότε από τον κύριο Νίκο Οικονόμο, ενώ ο ΔΑΟΑ υλοποίησε την πρόταση του Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού και στον "7ο Αγώνα Δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας 2018", ο αγώνας δρόμου των 5 χιλιομέτρων πήρε το όνομά του Κυριάκου Γκαρή.