Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση των έργων: "Λιμενικά έργα προστασίας Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας".


Με την δημοσίευση του ΦΕΚ B 1933/2018 δύο ημέρες πριν, ανοίγει ο δρόμος για την δημοπράτηση δύο σημαντικών έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Αίγινας,  τα "Λιμενικά Έργα προστασίας Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας" προϋπολογισμού 7.400.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. Πρόκειται για μία σημαντική και ιδιαίτερα θετική είδηση. Την ενημέρωση έκανε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στη χθεσινοβραδινή συνεδρίασή του, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κύριος Γιώργος Σκαλτσιώτης.
 
Η απόφαση, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, ορίζει τα αποφαινόμενα όργανα για την εκτέλεση των έργων: "Λιμενικά έργα προστασίας Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας", αναφέρει ότι:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τον ορισμό της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, κατά περίπτωση ως Προϊσταμένης Αρχής και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, για την εκτέλεση των έργων: "Λιμενικά Έργα προστασίας Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας» προϋπολογισμού 7.400.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Επίσης η απόφαση αναφέρει ότι πρέπει να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση των εν λόγω έργων.