Υπογράφηκε η σύμβαση για συμπληρωματικές μελέτες που αφορούν το έργο του κυματοθραύστη.


Υπογράφηκε η σύμβαση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κύριο Γιώργο Σκαλτσιώτη και τον εκπρόσωπο της εταιρίας, που θα αναλάβει να εκπονήσει τέσσερις συμπληρωματικές μελέτες για το έργο "Προστασία με Φ.Ο. κρηπιδωμάτων νέου λιμανιού Αίγινας" ή όπως είναι γνωστότερο το έργο του κυματοθραύστη. Η μελέτη έχει τίτλο "Συμπληρωματικές Μελέτες ολοκλήρωσης του έργου Προστασία με Φ.Ο. κρηπιδωμάτων νέου λιμανιού Αίγινας" και περιλαμβάνει τις υπομελέτες: τη μελέτη διερεύνησης ακτομηχανικών επιπτώσεων, τη μελέτη κυματικής διαταραχής στο χώρο όπισθεν νέου κυματοθραύστη και στο χώρο ελλιμενισμού, τα τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ δηλαδή Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).
 
Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης είναι 4,5 μήνες. Οι δύο πρώτες υπομελέτες πρέπει να υποβληθούν σε τρεις μήνες και μέσα σε ενάμιση μήνα από την έγκρισή τους τα Τεύχη Δημοπράτησης και το ΣΑΥ - ΦΑΥ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Για την πορεία του έργου, να υπενθυμίσουμε ότι η απόφαση για την υλοποίησή του προήλθε από δημόσια διαβούλευση για το λιμάνι της Αίγινας, τον Ιανουάριο του 2010, με εναλλακτικό σχέδιο την επέκταση της προβλήτας. Τον Φεβρουάριο του 2011 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους υπεγράφει η επικύρωση της απόφαση από τον Υπουργό Πολιτισμού.
 
Τον Φεβρουάριο του 2017 έγινε γνωστό ότι αποσύρθηκε η προσφυγή που είχε κατατεθεί στο ΣτΕ, με ημερομηνία εκδίκασης τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους. Η προσφυγή είχε σταματήσει τις εξελίξεις στην πορεία του κυματοθραύστη.
 
Το έργο βρίσκεται σε αναζήτηση χρηματοδότησης και πριν το τέλος του έτους αναμένεται να είναι έτοιμα τα Τεύχη Δημοπράτησης.