Δημοσιεύθηκε η ένταξη για τα λιμάνια της Σουβάλας και του Λεοντίου στο ΠΔΕ 2018 με 111.600 ευρώ και 80.400 ευρώ αντίστοιχα.


Δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν η ένταξη του λιμένα της Σουβάλας και του Λεοντίου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με φορέα εκτέλεσης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Πιο συγκεκριμένα για το λιμάνι της Σουβάλας ο τίτλος του έργου είναι: "Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στον λιμένα Σουβάλας" προϋπολογισμού 111.600 ευρώ. Το δεύτερο έργο αφορά το λιμάνι του Λεοντίου και έχει τίτλο "Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στον λιμένα του Λεοντίου" ύψους 80.400 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τέλος, στην τελευταία συνεδρίασή του το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2019 και τον προϋπολογισμό του έτους 2019 όπου ανάμεσα στα αποτελέσματα φαίνεται ότι το χρηματικό υπόλοιπο του Ταμείου φτάνει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018 το ποσό 1.825.279 ευρώ (η εκτίμηση είναι ότι θα ξεπεράσει τα 2.000.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2018). Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το 2019.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα, ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας θα "περάσουν" προς έγκριση από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Δεκεμβρίου.