Αναδείχθηκε ο προσωρινός μειοδότης για το έργο της επισκευής στο λιμάνι της Βαγίας.


Σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη προηγούμενη εβδομάδα, το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ενέκρινε το πρακτικό του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στο Λιμένα Βαγίας Ν. Αίγινας". Το έργο είναι προϋπολογισμού 124.000 με Φ.Π.Α. Στον διαγωνισμό συμμετείχε μία εταιρία, που μετά από τον έλεγχο του φακέλου από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κάλυπτε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης.

Απόσπασμα εκπομπής από το Ενημερωτικό Δελτίο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.