Λιμενικό Ταμείο. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Attachments:
Download this file (lim-anakn.pdf)lim-anakn.pdf[Λιμενικό Ταμείο. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.]376 kB