Σε υποβολή προτάσεων καλεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας.

Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία καλούνται οι φορείς του νησιού, να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους για το έργο: "Δημιουργία νέας Λιμενολεκάνης στη βόρεια πλευρά λιμανιού Σουβάλας". Η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα:

Αίγινα 30-10-2009
Κατόπιν της δημόσιας παρουσίασης της προμελέτης του έργου  "Δημιουργία νέας Λιμενολεκάνης στη βόρεια πλευρά λιμανιού Σουβάλας", που έγινε την 23ης Οκτωβρίου 2009 στο δημοτικό σχολείο Βαθέος, παρακαλούνται οι φορείς και οι κάτοικοι του νησιού, να υποβάλλουν εγγράφως στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, εντός προθεσμίας 20 ημερών τις απόψεις και τις προτάσεις τους επί του μελετούμενου έργου.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
Νεκτάριος Λεούσης