Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Αίγινας.

 
 
Με έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε χθες, εγκρίνεται η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Αίγινας. Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.  • τον καθαρισμό όλων των λιμένων, λιμενίσκων και των ακτών δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και κλαδεμάτων δένδρων από τους χώρους δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.
  • την αποκομιδή όλων των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στις χερσαίες ζώνες λιμένων, που καλύπτουν τη δικαιοδοσία Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
Η σύναψη της προγραμματικής σύναψης είχε εγκριθεί σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στις 10 Νοεμβρίου και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας στην συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2020.
 
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου στο προοίμιο της προγραμματικής σύμβασης θα πρέπει να προστεθεί ως εξής: α) Το άρθρο του ν.2971/2001 (Α' 265) όπως ισχύει και β) την αριθμ. εγκριτική απόφαση του ΥΝΑΝΠ.

Επιγραμματικά:
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών είναι ως έως το ποσό των 79.995 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να αποσύρει τον μεγάλο όγκο των απορριμμάτων που βρίσκονται στις ακτές. Σε δεύτερο στάδιο είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει μία φορά την εβδομάδα όλες τις ακτές.
Επίσης είναι υποχρεωμένος για τον καθαρισμό και περισυλλογή όλων των απορριμμάτων από τους λιμένες και λιμενίσκους Αίγινας, καθώς και μεταφοράς αυτών στα ΧΥΤΑ Δ. Αττικής.