Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για τον προϋπολογισμό.

Για τη Δευτέρα ορίστηκε να συνεχιστεί η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας. Η προγραμματισμένη συνεδρίαση έγινε χθες Σάββατο με κύριο θέμα τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε καθώς ο κύριος Παναγιώτης Γρηγορόπουλος ζήτησε το σύνολο του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Σε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγο, μας εξήγησε ότι οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που μοιράστηκαν αρχικά στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν τον κάλυπταν για τη συνολική εικόνα που ήθελε να έχει για το θέμα. Έτσι τυπώθηκε το σύνολο του προσχεδίου το οποίο ξεπερνούσε τις 30 σελίδες. Η συζήτηση του προϋπολογισμού μετατέθηκε για τη Δευτέρα πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για τη μελέτη του προσχεδίου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κύριος Τάκης Βάρτζελης υποστήριξε ότι λόγω των πολλών θεμάτων που έπρεπε να συζητηθούν, δόθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εσόδων - εξόδων. Στη συνέχεια και αφού ζητήθηκε το σύνολο του προσχεδίου, αποφασίστηκε η συνεδρίαση θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.