Την Πέμπτη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το λιμενοβραχίονα του κεντρικού λιμένα Αίγινας.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, θα συζητηθεί η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου "Προστασία με Κυματοθραύστη εκ Φυσικών Ογκολίθων (Φ.Ο.) των Κρηπιδωμάτων Νέου Λιμένα Αίγινας" με εισηγητή τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ι. Προμπονά.