Δελτίο Τύπου. Έλεγχοι και πρόστιμα για την προστασία του καταναλωτή στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Δελτίο Τύπου.
Συνεχείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών διενεργεί η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων σε όλους τους Δήμους. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών, το πρώτο ενδεκάμηνο τους έτους διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις και μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί με αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη τριάντα εννέα (39) πρόστιμα συνολικού ύψους 150.826 ευρώ. Αναλυτικά επιβλήθηκαν τα παρακάτω πρόστιμα:

• Για πώληση προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας (ληγμένα), 6 πρόστιμα συνολικού ύψους 24.480 ευρώ.

• Για μη τήρηση του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του βόειου κρέατος, 6 πρόστιμα συνολικού ύψους 37.296 ευρώ.

• Για χρήση πετρελαίου θέρμανσης ως πετρέλαιο κίνησης, 1 πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ.

• Για διάθεση προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα, 7 πρόστιμα συνολικού ύψους 19.300 ευρώ.

• Για παραπλάνηση των καταναλωτών, 2 πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000 ευρώ. • Για έλλειψη ενδεικτικών πινακίδων τιμών και προελεύσεων, 8 πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ.

• Για είσπραξη τιμήματος υψηλότερου από το αναγραφόμενο στις ενδεικτικές πινακίδες τιμών 1 πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

• Για ελλιπή στάθμιση 1 πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. • Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσφορών - εκπτώσεων, 2 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.000 ευρώ.

• Για έλλειψη αναρτημένου τιμοκαταλόγου, ελλείψεις επί του τιμοκαταλόγου και έλλειψη φύλλων διαμαρτυρίας σε καταστήματα εστίασης, 6 πρόστιμα συνολικού ύψους 2.750 ευρώ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, δήλωσε για το θέμα: "Η προστασία του καταναλωτή από παραπλανητικές τακτικές που έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε επίπεδο υγείας και οικονομίας, είναι προτεραιότητα για εμάς. Με συντονισμένους ελέγχους των στελεχών μας στα νησιά προσθέτουμε αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στηρίζουμε την ορθή τουριστική ανάπτυξη. Ο σεβασμός στον πολίτη - καταναλωτή μας αφορά όλους και πρωτίστως εκείνους που εμπλέκονται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών και οφείλουν να τηρούν τους νόμους και τους κανόνες".