Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Δελτίο Τύπου.
Στο πλαίσιο της θωράκισης των ΠΕ Πειραιά και Νήσων, η Περιφέρεια Αττικής έχει προγραμματίσει ένα πλέγμα αντιπλημμυρικών έργων, όπως καθαρισμός ρεμάτων, διάνοιξη γεφυριών, φρεατίων κλπ ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Επιπλέον αυτών, απαιτείται η ενημέρωση και ο συντονισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Δήμων, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας και όλων των εμπλεκομένων φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία και αλληλοενημέρωση για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων τους χειμερινούς μήνες.

Για τους λόγους αυτούς την  Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα  10.00 στο κεντρικό κτίριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων (Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς, 6ος όροφος), θα συγκληθεί το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), με θέματα:
           - Απολογισμός Αντιπυρικής Περιόδου 2016
           - Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας  για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού περιόδου 2016-2017.