Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η προγραμματική για το έργο: "Επισκευή και 2 συντήρηση οδοποιϊας νήσου Αίγινας".

Στην 11η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής που πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 30-3-2017 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα συζητηθεί το θέμα της προγραμματικής "Επισκευή και 2 συντήρηση οδοποιϊας νήσου Αίγινας".

Πιο συγκεκριμένα, το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το ακόλουθο: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και 2 συντήρηση οδοποιϊας νήσου Αίγινας», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος).