Υπεγράφη η σύμβαση του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αίγινας" προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Δελτίο Τύπου.
Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας Σήμερα, υπεγράφη η σύμβαση του έργου "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αίγινας"  μεταξύ του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημήτριου Μούρτζη και της αναδόχου εταιρείας, προϋπολογισμού 600.000,00€ με έκπτωση πάνω από 50%.

Η χρηματοδότησή του θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και την παρακολούθηση του έχει αναλάβει η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων. Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να γίνει η επισκευή, η αποκατάσταση και η βελτίωση 24 δρόμων στην ευρύτερη περιοχή του νησιού της Αίγινας που έχουν υποστεί ζημιές. Με αυτό το έργο δεν επιλύεται το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το οδικό δίκτυο της Αίγινας.

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής, της Π.Ε. Νήσων με τον Δήμο της Αίγινας, έχει προγραμματιστεί μία σειρά έργων τα οποία θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των πολυάριθμων επισκεπτών του ιστορικού νησιού της Αίγινας. Πρόκειται για το πρώτο βήμα που γίνεται όσον αφορά στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου του νησιού και ακολουθεί το δεύτερο έργο προϋπολογισμού 1.000.000, 00 €, το οποίο θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών για περισσότερο ασφαλείς μετακινήσεις που αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων της Αίγινας.