Απόφαση άρσης προληπτικών υγειονομικών μέτρων, που αφορούν στην απαγόρευση της αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης δίθυρων μαλακίων.

Άρση Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων για το πρόγραμμα παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Ζώνη Παραγωγής ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΕΤΩΠΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Ζώνη VI).

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.