Το θέμα της Εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγης, για τη λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Το θέμα της Εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγης, για τη λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, θα συζητηθεί στη του Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Πέμπτη 29 Μαρτίου και ώρα 15:30.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης της 12ης συνεδρίασης είναι:

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση – Αναδιαρρύθμιση κτιρίου της Εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγης για τη λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης», συνολικού προϋπολογισμού 3.047.080,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)