650.000 ευρώ για τον καθαρισμό των ρεμάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

650.000 με ευρώ με ΦΠΑ θα διατεθούν για τον καθαρισμό των ρεμάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθαρισμός ρεμάτων των περιοχών εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων, δηλαδή στους Δήμους Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Αγκιστρίου, Ύδρας, Σπετσών, Κυθήρων, Περάματος, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας και Πειραιά και συγκεκριμένα η απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών, ήτοι αργών λίθων εν γένει, σκύρων, χαλίκων, άμμου, ξύλων, σκουπιδιών, κορμών δέντρων, τα οποία μεταφέρονται με το νερό και φράζουν κρίσιμα σημεία των ρεμάτων χωρίς να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή στην αρχική διατομή του ρέματος, ο καθαρισμός οχετών προκειμένου να ελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των υδάτων και ο καθαρισμό της αυτοφυούς βλάστησης.

Περιλαμβάνει ακόμη εργασίες για την ανακατασκευή αποξηλωθέντων συρματοκιβωτίων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.