Κατασκευαστικές παρεμβάσεις σε θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας από την Περιφέρεια Αττικής.

Δελτίο Τύπου.
Στο πλαίσιο των στοχευμένων ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής, κυρίως για την οδική ασφάλεια, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία χθες, κατά την 23η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και 16 Δήμων της Αττικής, ειδικότερα δε για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, των Δήμων Αίγινας, Κυθήρων-Αντικυθήρων, Σαλαμίνας και Τροιζηνίας-Μεθάνων, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού  προϋπολογισμού  28.000.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε τμηματικές επεμβάσεις δημοτικών οδών 16 Δήμων της Αττικής με απώτερο στόχο τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας του οδικού δικτύου της Αττικής.
 Οι θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) προέκυψαν από Μελέτες Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ε.Β.Ο.Α.) που συντάχθηκαν για το σκοπό αυτό και εποπτεύθηκαν από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ».

Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις θέσεις Μ.Ο.Α. αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, κλπ. Επίσης, τοπικά, προβλέπεται επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, κλπ.

Συγκεκριμένα, για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων:
ΠΕΡΙΟΧΗ και ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ(m)
ΑΙΓΙΝΑ 5.302
ΚΥΘΗΡΑ 8.411
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 20.104
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΑ 5.720