Έκτακτη Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. Πειραιά και Νήσων Αττικής.

Δελτίο Τύπου.
Πραγματοποιήθηκε, σήμερα (30/7), έκτακτη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων για τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Πειραιώς και Νήσων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όλοι οι φορείς -σε επίπεδο Διοικητών- του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας, των Νοσοκομείων, εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, των Δήμων, φορέων και οργανώσεων, εθελοντικές ομάδες δράσης καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και άλλων Δ/νσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Κατόπιν εκτενούς συζήτησης ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς, αποφασίστηκαν μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων, ώστε να προλαμβάνονται ή και να αντιμετωπίζονται προβλήματα κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων.

Βαρύτητα δόθηκε και στην αυξημένη ετοιμότητα των υπηρεσιών, των φορέων και των αναδόχων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, η οποία βασίζεται στις καθημερινές προγνώσεις των καιρικών φαινομένων (τακτικά και έκτακτα δελτία ΕΜΥ).

Στην διάρκεια της συνεδρίασης οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων ανέπτυξαν τις ενέργειες, που έχουν αναλάβει για την προετοιμασία των υπηρεσιών τους, ανέφεραν προβλήματα και δυσκολίες, ώστε να εξεταστούν από κοινού λύσεις ενώ έκαναν προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Τέλος, συμφωνήθηκε να συμβάλουν όλοι οι φορείς, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ώστε να εκπονηθεί ένα σχέδιο κοινών δράσεων για την υλοποίηση όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Επίσης, συζητήθηκε από όλους τους Δήμους που οι οικισμοί τους γειτνιάζουν ή βρίσκονται μέσα σε δασικές περιοχές να εκπονήσουν σχέδια πρόληψης ή απομάκρυνσης των πολιτών.