Δημοσιεύθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Αττικής ο αριθμός των αιτήσεων για νέα άδεια Ταξί. .

Δημοσιεύθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Αττικής, μετά από επεξεργασία, ο αριθμός των αιτήσεων ανά έδρα στην περιοχή ευθύνη της. Να υπενθυμίσουμε ότι για το θέμα είχε προηγηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις αρχές Ιουλίου, που αφορούσε την απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ ή τη μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο. Μετά τη σχετική επεξεργασία προκύπτει ότι από την Αίγινα, υπήρξαν αιτήσεις για δύο νέες άδειες ταξί και για μία νέα άδεια της κατηγορίας που αφορά οχήματα ΕΙΔΜΙΣΘ, δηλαδή (ειδικής μίσθωσης - 7θέσια και 9θέσια.


Η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής αναφέρει ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012 θα εκδοθεί και η προβλεπόμενη στο άρθρο 85 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ανά έδρα , για την Περιφέρεια Αττικής. Την κατάσταση με τα στοιχεία των αιτήσεων για τη χορήγηση νέων αδειών ανά έδρα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής εδώ.