Τροποποίηση της Πράξης για την αποκατάσταση (νέες χρήσεις) του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές της Αίγινας.

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα η τροποποίηση της Πράξης για την αποκατάσταση (νέες χρήσεις) του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου - Φυλακές της Αίγινας. Με αντικείμενο την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος και του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης με βάση την από 10/06/2019 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του κυρίως υποέργου.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.