Πως ορίζεται η διαδικασία εκλογής της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Στην χθεσινοβραδινή ειδική συνεδρίαση, ο περισσότερος χρόνος "χάθηκε" στις δαιδαλώδεις διατάξεις που διέπουν τις δύο διαδικασίες. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μέρος της διευκρινιστικής εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών είκοσι ημέρες πριν, για την διαδικασία της συγκρότησης εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οι αιρετοί, ειδικά οι επικεφαλής, φάνηκε να "διυλίζουν τον κώνωπα" με τις ερωτήσεις τους και τις διευκρινήσεις που ζητούσαν. Δεν είχαν άδικο. Εκτός από την σύνθετη και "δαιδαλώδη" διαδικασία, η απόφαση θα περάσει από έλεγχο νομιμότητας και σε περίπτωση ακύρωσης, θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Τέλος, πριν την σύγκλησή τους, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για λόγους ασφάλειας δικαίου, δέον είναι να αναμείνουν την ολοκλήρωση του ελέγχου των Πρακτικών εκλογής τους. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία της συνεδρίασης για την εκλογή μελών των δύο επιτροπών, το video της οποίας θα ακολουθήσει, είναι αναγκαία η κατανόηση των διατάξεων που την διέπουν.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο Στο πλαίσιο ενίσχυσης της "κυβερνησιμότητας", αλλά και της χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος, ορίζεται ότι η πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος και εισάγεται νέα αναλογική διαδικασία εκλογής των μελών. Εκτιμάται δε, ότι η νέα διαδικασία εκλογής είναι η πλέον ευέλικτη και αποτυπώνει στον βέλτιστο βαθμό τη λαϊκή ετυμηγορία. Ειδικά για τον α΄ βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης καταργείται το ασυμβίβαστο της θέσης του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου με την ιδιότητα του μέλος στις επιτροπές αυτές.

Η Οικονομική Επιτροπή συνιστάται και λειτουργεί σε όλους τους Δήμους και αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, με αποφασιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται και λειτουργεί σε Δήμους άνω των 10.000 μόνιμων κατοίκων και αποτελεί αποφασιστικό και γνωμοδοτικό όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου, σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέγονται κατά το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου, την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 ή την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 20193 και κατά το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου, την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 20214. Ως εκ τούτου, η θητεία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ακολουθώντας τη θητεία των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινά με την εκλογή των μελών τους την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ή την 8η Σεπτεμβρίου 2019 και διαρκεί έως την 6η Νοεμβρίου 2021. Για το δεύτερο δε μισό της αυτοδιοικητικής περιόδου, η θητεία των μελών των Επιτροπών ξεκινά με τη νέα εκλογή των μελών τους την 7η Νοεμβρίου 2021 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η Οικονομική Επιτροπή, και αντίστοιχα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συγκροτούνται: α) από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο, β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το Δήμαρχο, γ) από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο συνολικός αριθμός των εκλεγόμενων μελών των Επιτροπών, καθορίζεται εκ του νόμου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα εκλεγόμενα μέλη των Επιτροπών, προβλέπεται, εκ του νόμου, ο ελάχιστος αριθμός των μελών που προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών των Επιτροπών.


Σχετικά με τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επισημαίνονται τα ακόλουθα:
  • Ο Αντιδήμαρχος που θα οριστεί ή έχει οριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το Δήμαρχο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εκλεγμένο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  • Αντιστρόφως, Αντιδήμαρχος που δεν έχει οριστεί ως Πρόεδρος ή μέλος των Επιτροπών μπορεί να εκλεγεί ως μέλος των Επιτροπών.
  • Τα εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα και στις δύο Επιτροπές.
  • Αντίστοιχα, οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα οριζόμενα μέλη ή πρόεδροι και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  • Όταν τα οριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, με τις οποίες  αναδείχτηκαν στο αξίωμα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής10 και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 74 του ν.3852/2010.
  • Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται, αθροιστικά, ως ενιαία παράταξη μόνο για τη διαδικασία υπολογισμού του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις επιτροπές11. Στην περίπτωση που ένας ανεξάρτητος σύμβουλος θέση υποψηφιότητα για την κατάληψη της, τυχόν, δικαιούμενης θέσης της παράταξης των ανεξαρτήτων στην Επιτροπή θεωρείται "μεμονωμένος σύμβουλος" μέλος της Επιτροπής.
Μπορείτε να διαβάσετε την διευκρινιστική εγκύκλιο εδώ.