Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. [upd]


"Εδώ είμαστε για να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των συμπολιτών μας" ήταν η πρώτη φράση του νέου δημάρχου Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά, στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με το νέο προεδρείο. Ο κύριος Ζορμπάς απάντησε στις ευχές, αλλά και στις επισημάνσεις των επικεφαλής για την νέα δημοτική θητεία λέγοντας ανάμεσα σε άλλα ότι: "Επιδίωξη της διοίκησής μας είναι όλα τα θέματα που έρχονται στο δημοτικό συμβούλιο να είναι πλήρως τεκμηριωμένα και να υπάρχει διαφάνεια".

Ακολούθησε η εισήγηση του προέδρου κυρίου Στέλιου Θεριανού για τον αριθμό των μελών των παρατάξεων που θα απαρτίζουν την επιτροπή, βάσει του εκλογικού μέτρου. Ο κύριος Θεριανός είπε ότι η παράταξη του δημάρχου εκλέγει ένα μέλος, η παράταξη του κυρίου Μούρτζη δύο μέλη και η παράταξη του κυρίου Κουκούλη ένας μέλος.

Ακολούθησε παρέμβασή του κ. Παναγιώτη Κουκούλη που ζήτησε να υπολογιστούν ξανά, βάσει του εκλογικού μέτρου τα υπόλοιπα των παρατάξεων, που δεν εκλέγουν μέλος από την πρώτη κατανομή. Επισήμανε ότι οι παρατάξεις του κ. Τζίτζη και του κυρίου Μεθενίτη έχουν ένα αρκετά μεγάλο υπόλοιπο.

H εγκύκλιος γράφει ότι: Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, από τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον συνολικό αριθμό των εκλεγόμενων μελών της κάθε Επιτροπής, περιλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου.

Στην πράξη λοιπόν οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου της Αίγινας είναι 27 / 4 που είναι τα εκλεγόμενα μέλη 3+1 υποχρεωτικά από παράταξη Δημάρχου. Άρα το εκλογικό μέτρο είναι 6,75.

Στην πρώτη κατανομή οι τρεις πρώτες παρατάξεις εκλέγουν από ένα μέλος των εκλεγόμενων μελών:

8/6,75 1.18 Παράταξη Μούρτζη
7/6,75 1.03 Παράταξη Ζορμπά
7/6,75 1.03 Παράταξη Κουκούλη
2/6,75 0.29 Παράταξη Τζίτζη
2/6,75 0.29 Παράταξη Μεθενίτη
1/6,75 0.15 Παράταξη Ηλία

Στην δεύτερη κατανομή τα υψηλότερα υπόλοιπα μέχρι τον δεύτερο δεκαδικό έχει η παράταξη του κυρίου Τζίτζη και η παράταξη του κυρίου Μεθενίτη, όμως η παράταξη του κυρίου Τζίτζη έχει περισσότερους ψήφους, οπότε εκλέγει μέλος στις επιτροπές.

Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται η παράταξη στην επιτροπή. Οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, αποτελούν, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγιναν πολλές παρατηρήσεις ένθεν κακείθεν, ωστόσο ο νόμος σε κάποιες από αυτές παραμένει ασαφής και πραγματικά δεν υπάρχει λόγος, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, να επεκταθεί κανείς περισσότερο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης για την εκλογή των δύο επιτροπών προέκυψαν τα ονόματα των εκλεγομένων, όχι όμως και του συνόλου των μελών των δύο επιτροπών. Αυτό θα γίνει μόνο όταν ο δήμαρχος κύριος Γιάννης Ζορμπάς δημοσιοποιήσει τα ονόματα της Εκτελεστικής Επιτροπής και γίνουν γνωστές οι αντιδημαρχίες και ποιους διορίζει που. Ο νόμος δίνει στον δήμαρχο αυτή την δυνατότητα. Στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση είπε ότι αυτό θα γίνει σήμερα, όμως μέχρι σήμερα αργά το βράδυ δεν είχε γίνει κάποια ανακοίνωση.

Στον επόμενη λίστα τα ονόματα και οι ψήφοι των δύο επιτροπών. Τακτικά μέλη είναι τα τέσσερα πρώτα. [upd] 2019-09-04 Διοθρώθηκε η σειρά που προκύπτει βάσει όχι μόνο των ψήφων, αλλά και των παρατάξεων.

Για την Οικονομική Επιτροπή
Μαίρη Κουκούλη 7
Μαρμαρινός Σταμάτης 5
Κουκούλης Παναγιώτης 4
Τζίτζης Φίλιππος 2

Γκαρής Μάριος 4
Μούρτζης Γεώργιος 1
Γαλάνης Γρηγόριος 1
Λαμπαδάριος Στυλιανός 1

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Γκαρής Μάριος 7
Μούρτζης Γεώργιος 6
Λεούσης Νεκτάριος 5
Τζίτζης Φίλιππος 2

Μαρμαρινός Σταμάτης 2
Κουκούλη Μαίρη 3
Τζίτζης Φίλιππος 2
Λογοθέτης Εμμανουήλ 0
Λαμπαδάριος Στυλιανός 0