Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας. Πρόεδρος ο κ. Μάριος Γκαρής.

 
Δημοσιεύθηκε πριν από λίγο, το απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης της 26ης Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Οργανισμού της Αίγινας, ορίστηκε ο πρόεδρος, η αντιπρόεδρος του και ο χρόνος της θητείας του.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς υπέδειξε προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας” τους εξής:
 
Τακτικά Μέλη
 
1. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Γιαννούλης Γεώργιος, Δημότης
3. Νικολούζος Εμμανουήλ, Δημότης
4. Γελαδάκη Ανθίπη, Δημότισσα
5. Μπήτρος Σωτήριος, Δημότης
6. Κουτσουμπής Νικόλαος, Δημότης-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Κομματά Σπυριδούλα, Δημότισσα
3. Μωρόγιαννη Παναγιώτα, Δημότισσα
4. Τσελεμπή Άννα, Δημότισσα
5. Πρωτονοταρίου Σοφία, Δημότισσα
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές Δημοτικές Παρατάξεις, πλην του Δημάρχου, προτείνονται, κατόπιν μεταξύ τους ψηφοφορίας, ως μέλη Δ.Σ. οι κάτωθι:
 
Τακτικά μέλη:
 
1. Τριανταφυλλάκης Νικόλαος, Πρόεδρος της Α.Ε. Σαρωνικού
2. Λαζάρου Αγγελική, Δημότισσα
3. Δελής Ιωάννης, Δημότης
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Τόγιας Δρόσος, Δημότης
2. Γρυπαίος Αντώνιος, Δημότης
3. Στάμου Χαρά, Δημότισσα
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του Δημάρχου για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του Δημάρχου επικυρώνεται.
 
Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων επικυρώνεται.
 
Για τη θέση του Αντιπροέδρου προτείνεται η κ. Λαζάρου Αγγελική.
 
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Ορίζει ως μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας”, τους εξής:
 
Τακτικά μέλη
1. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Γιαννούλης Γεώργιος, Δημότης
3. Νικολούζος Εμμανουήλ, Δημότης
4. Γελαδάκη Ανθίπη, Δημότης
5. Μπήτρος Σωτήριος, Δημότης
6. Κουτσουμπής Νικόλαος, Δημότης
7. Λαζάρου Αγγελική, Δημότισσα
8. Τριανταφυλλάκης Νικόλαος, Πρόεδρος της Α.Ε. Σαρωνικού
9. Δελής Ιωάννης, Δημότης-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Κομματά Σπυριδούλα, Δημότισσα
3. Μωρόγιαννη Παναγιώτα, Δημότισσα
4. Τσελεμπή Άννα, Δημότισσα
5. Πρωτονοταρίου Σοφία, Δημότισσα
6. Τόγιας Δρόσος, Δημότης
7. Γρυπαίος Αντώνιος, Δημότης
8. Στάμου Χαρά, Δημότισσα

Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαρής Μάριος.
Γ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ορίζεται η κ. Λαζάρου Αγγελική.
Δ. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Ε. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31/12/2021.